Vår doktorand, Cecilia Dilworth, håller inom ramen för "Öppet hus" kortföreläsningen "Dostojevskij före Brott och straff". Alla intresserade välkomna!