Högre seminarium i polska:

Anna Grześkowiak-Krwawicz, Professor vid Polska Vetenskapsakademien, Warszawa
Marie-Christine Skuncke. Prof. em. Uppsala universitet

Jean-Jacques Rousseau i Polen och i Sverige

*
Seminariet anordnas med stöd av Kungliga Vitterhetsakademien ​

*
Professor Anna Grześkowiak-Krwawicz är en av de främsta kännare av polska 1600- och 1700-talet. Hon har ägnat åtskilliga verk åt politiska debattens och kulturens historia i det polsk-litauiska samväldet. Med sina begreppshistoriska och litteraturhistoriska studier har hon banat väg för ny förståelse av epokens debatter och politiskt tänkande i det gamla polsk-litauiska samväldet. Hon har skrivit bl a. om polska 1700-tals debatter kring det franska statsskicket och om den rättsliga förståelsen av ”förräderi”. En av hennes senaste monografier handlar om begreppet ”frihet”.
För närvarande arbetar Anna Grześkowiak Krwawicz med en ny kritisk utgåva av Rousseaus Considerations sur le gouvernement de Pologne.

Marie-Christine Skuncke, är professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning gäller olika aspekter av det svenska 1700-talet i europeiskt och globalt perspektiv. Hon grundade 1995 Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala, som hon ledde under åren 1995-2016. 
Hennes arbeten har många gånger öppnat nya perspektiv för svenska studier av epokens pedagogik, politisk retorik, mediehistoria, teater och opera. Hennes intressen omfattar även svensk-polska relationer. Professor Skunckes undersökningar kring Carl Peter Thunberg spektakulära forskargärning riktade hennes intresse mot studier kring relationer med Asien.
Professor Skunckes grundläggande forskning om tidig reception av Rousseaus skrifter i Sverige omfattade tiden runt 1760.