Högre seminarium i polska/Äldretextseminariet vid SU

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, professor i äldre polsk litteratur vid Katolska universitetet i Lublin
 
English Religious Writings in Early Modern Literary Culture of Poland-Lithuania

----

Seminarium anordnas tillsammans med Äldretextsemiariet vid Stockholms universitet

Professor Hanusiewicz-Lavallee är en av de ledande litteraturvetarna i Polen med specialisering på tidig modernitet, särskilt polsk barocklitteratur. Hon har bland annat skrivit om religiositet och erotik i barocka texter, om frågor som rör humanismens antropologi och teologiska motsättningar under barocken. Dessutom är hon specialist på polsk-engelsk-(skotska) kulturella relationer under 1600- och 1700-talen. Hon är ledamot av den polska Vitterhetsakademin (PAU) och chefredaktör för den ansedda tidskriften ”Humanistisk årsbok”. Under 2015 och 2016 har professor Hanusiewicz-Lavallee gett ut två samlingsband om det polsk-litauiska samväldets kulturkontakter med Europa (1385-1795), avsedda som en inledande översikt till ett pågående forskningsprogram. Hennes sista bok heter W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej [Towards Albion. Studies from the History of Polish-British Literary Links in Early Modern Period, Lublin 2017].

Biblioteket, Humanistvillan (Institutionen för kultur och estetik, Manne Siegbahnhusen, Frescativägen 24E, 1 tr).
Vägvisning: https://www.su.se/ike/om-oss/hitta-till-oss