Lisa Mendoza Åsberg presenterar en utkast till en artikel om översättning av fri indirekt diskurs.
​Diskutant: Sara Van Meerbergen

Välkomna!