Amanda Nilsson Bognár och Markus Boman från Svenska institutet informerar om Visbyprogrammet.

Inom Visbyprogrammet erbjuder Svenska institutet bland annat stipendier för svenska medborgare att resa ut till något av institutets samarbetsländer för exempelvis studier/praktik/forskning/expertbesök etc.

SI erbjuder även möjligheten till stipendier för doktorander och forskare i samarbetsländerna att under 6-12 månader bedriva gästforskning vid ett svenska lärosäte.

Läs mer om verksamheten här: https://si.se/utlysningar/stipendier/

De länder Visbyprogrammet riktar sig till i nuläget är Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Alla intresserade studenter, lärare och forskare är välkomna!