Gästföreläsning: 

Försteamanuens Audun Mørch, Universitet i Oslo föreläser över ämnet "Å lese Tsjekhovs 'Studenten”.

----

Kan räknas som "allmän föreläsning" av studenter som har detta obligatorium i kursplanen.