Lars Douglas Eriksson försvarar sin lic. avhandling: 

Kris, alienation och autenticitet i Lev Šestovs filosofi

Opponent: Irina Karlsohn (Hgs Dalarna)
Examinator: Julie Hansen( UCRS Uppsala)