SEMINARIETS SPRÅK: POLSKA

Barbara Teodorczuk

Flerspråkighet: problem i språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn
 
Den första etappen i språkutvecklingen hos enspråkiga respektive tvåspråkiga barn ser oftast likadan ut. Problem hos tvåspråkiga barn uppstår oftast när de börjar formulera sina första meningar. Barn tillägnar sig två eller flera språk oftast i ojämn takt. Man kan observera att de blandar språken och kopierar grammatiska konstruktioner. Om man negligerar dessa språkliga beteenden kan det lätt hända att oregelbundenheter permanentas och försvårar barnets kommunikation med omvärlden. 

Föräldrarnas kunskap om dessa svårigheter och om hur man övervinner dem genom bl.a. riktade lekar är viktig och ökar barnets chanser att lära sig en bra språkvana och därmed barnets kommunikationsförmåga.

Föreläsningen presenterar exempel på språksvårigheter och språkstörningar hos polskspråkiga barn i tidig skolålder, diagnostisk process och logopedisk terapi.

Barbara Teodorczuk är lärare i polska, legitimerad logoped och surdologoped. Under flera år ledde hon en logopedisk specialistmottagning i Wrocław, sedan 2013 praktiserar hon i Sverige och hjälper familjer och barn med språkproblem som ofta är relaterade till tvåspråkighet.​