doc. Alexander Pereswetoff-Morath (Stockholms universitet)

Skriven ryska i 1600-talets svenska Ingermanland. Projektet Rossica Ingricas källor och material