SEMINARIETS SPRÅK: POLSKA

Sławomir Buryła: Förintelsen i polsk litteraturforskning

Föreläsningen ger inblick i den aktuella forskningen om Förintelsemotiven i den polska litteraturen, analyserar de viktigaste arbeten och mest angelägna frågor som ställs i historiska och litteraturvetenskapliga studier. Den försöker skissera framtida forskningsfält – tolkning och systematisering av Förintelsemotiven i den polska litteraturen och kulturen, nyläsning av verk som var censurbelagda i den kommunistiska epoken eller verk som tolkades uteslutande som ett utryck för det polska samhällets martyrologi. Sławomir Buryła kommer även att presentera kort det av honom ledda forskningsprojektet „Representation av Förintelsen i den polska kulturen 1939-2013”.

Professor dr hab. Sławomir Buryła (Institutionen för den polska litteraturen, språket och logopedin, Universitet i Olsztyn) forskar om polsk litteratur som tar upp tema rörande andra världsdkriget och Förintelsen och är författare till flertal böcker till detta ämne. Under många år var han medlem av vetenskapliga rådet vid Judiska historiska institutet i Warszawa. Han är medredaktör av Tadeusz Borowskis samlade skrifter. Tillsammans med Dorota Krawczynska och Jacek Leociak gav han nyligen ut ett samlingsvolym ”Literatura polska wobec Zagłady” (Förintelsen i den polska litteraturen), Universitas: Kraków 2016.