prof. Nadezjda Zorikhina Nilsson (Stockholms universitet)

Вид и последовательная повторяемость в современном русском языке
(sv. Aspekt och konsekutiv upprepning i modern ryska)

Föredraget hålls på ryska.