Maria Engström (Uppsala):

Presentation av VR projekt ”Visualitet utan visibilitet: Den visuella queerkulturen i det postsovjetiska Ryssland”