Allmän föreläsning

Tora Lane

Läsningar av revolutionen

Föreläsningen ingår i kursen "De ryska revolutionerna 1917". Kan räknas som "allmän föreläsning" för studenter som har detta obligatorium i sin kursplan.