Allmän föreläsning

Professor Witold Maciejewski, SWPS universitet, Warszawa.

Medeltida makroberättelser i Polen och Sverige

*

Skilda vägar i kulturutvecklingen manifesteras av ”starka” texter, berättelser och textgenrer. ”Styrkan” hos dessa språkformer visar sig tydligt som varaktighet i tiden och hög rang i den allmänna kulturen. Språkhistorisk analys av medeltida lagar, krönikor, bibeln o. a. i den nordiska världen och i Polen leder till upptäckter av identiska ingredienser och påfallande olikheter. En radikal omvandling i kultur- och språkutvecklingen under 1500-talet har resulterat i en ny utveckling av makroberättelser med långsiktiga följder för kulturer i Norden och i Polen.
 
Witold Maciejewski leder Lärostolen i nordiska språk vid SWPS University of Social Sciences and Humanities i Warszawa. ​

*