Allmän föreläsning

Emma-Lina Löflund

Föraningar, faktum och framtid: Revolutionspoesin i tre skeden

Föreläsningen ingår i kursen "De ryska revolutionerna 1917". Kan räknas som "allmän föreläsning" för studenter som har detta obligatorium i sin kursplan.