Allmän föreläsning

Yulia Gradskova, Helene Carlbäck

Ryska revolutionen – ett genusperspektiv. 

Föreläsningen ingår i kursen "De ryska revolutionerna 1917". Kan räknas som "allmän föreläsning" för studenter som har detta obligatorium i sin kursplan.