Allmän föreläsning

Ludmila Pöppel

Revolutionens språk och totalitär diskurs

Föreläsningen ingår i kursen "De ryska revolutionerna 1917". Kan räknas som "allmän föreläsning" för studenter som har detta obligatorium i sin kursplan.