Simone Mellquist
Masteruppsats: 
Ryska gerundier i översättning till och från svenska.

Implicita och explicita betydelser

Opponent: Thomas Samuelsson
Examinator: doc. Ludmila Pöppel
Handledare:  prof. Nadezjda Zorikhina Nilsson