Slaviska Föreningen bjuder in till ett extrainsatt årsmöte med syftet att välja styrelse inför kommande verksamhetsår. Vi kommer också ta upp frågan om kommande styrelsers storlek och bestånd. Endast dessa frågor kommer att tas upp på detta möte, då övriga frågor klarades av på ordinarie möte. Varmt välkommen!