Maria Engqvist
Magisteruppsats: Adaption: Översättning eller palimpsest? Aleksandr Petrovs Son smešnogo čeloveka 

Handledare: Anna Ljunggren
Opponent: Cecilia Dilworth
Examinator: Per Arne Bodin