Uppsatsventilering

Jesse Juopperi

«Я хочу lax»
En studie om universitetslärares kodväxling i ryskundervisning

Examinator: doc. Ludmila Pöppel
Opponent: Margareta Nydahl