1917-2017 Lär dig mer om Ryssland!

 

Doc. Gudrun Persson 

Rysk utrikespolitik – mellan dåtid och framtid. 

Alla intresserade välkomna!