Prof. Krystyna Jaworska (Università di Torino)

Polish Studies in Italy

The lecture will present the origins of Polish studies in 19th Century Italy and their development as an academic subject in the 20th Century. Main centres and main fields of research will be characterized as well as the role of scientific reviews, literary translation and divulgation of Polish works of literature in the past and present.

-----

Krystyna Jaworska är en av de mest anlitade experterna på frågor rörande den polska emigrationens historia från 1800-talet fram till idag. Hennes forskningsintressen rör även litterär romantik och 1900-talets litteratur, främst polsk-italienska litterära relationer under 1800- och 1900-talet, jämförande litteraturanalys och översättningsteori. Hon har skrivit både om Italien som motiv i polsk prosa och poesi och om receptionsproblematik – bl.a. om verk av Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak och Adam Zagajewski verk.
Krystyna Jaworska översätter polsk litteratur till italienska. För hennes mångsidiga och omfattande forsknings- och kulturinsatser har hon erhållit en rad ansedda priser och utmärkelser.