Allmän föreläsning:

Nadezjda Zorikhina Nilsson

"Karlsson på taket" som hallucination? Om en rysk nyöversättning