Titel:
"Umarł mi” Ingi Iwasiów w kontekście Różewicza "Matka odchodzi” i tradycji Trenów Kochanowskiego
 
Prof. Jaskóła poprowadzi zajęcia w ramach kursu Litteraturanalys / Analiza tekstów literackich Po4 (wszyscy zainteresowani mile widziani!)

Prof. Ewa Jaskóła, Uniwersytet Śląski
Zajmuje się badaniem poezji XX w. i jej nawiązaniami do tradycji. Autorka i współautorka książek oraz artykułów na temat interpretacji tekstów literackich i sposobów przekładania zagadnień teoretyczno-historycznoliterackich na język szkoły; kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowczyni literatury polskiej w ramach współpracy Erasmus na uniwersytetach w Bratysławie, Lipsku, Wiedniu, Sofii, Wilnie, Berlinie. Uczestniczka programu, wspomagającego nauczanie języka polskiego jako obcego i ojczystego w Anglii; referentka na konferencjach poświęconych problemom kształcenie dzieci emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii. 

Cel zajęć: zapoznanie z fragmentami tekstów pisarzy należących do różnych pokoleń, doskonalenie umiejętności konwersacji z wykorzystaniem tekstów kultury; inspiracja do lektury całych tekstów.
1. Sposoby przyjmowania śmierci dziecka i śmierci rodziców. Jakie literackie świadectwa tych doświadczeń znają studenci?
2. Odpowiedzi studentów będą stanowiły punkt wyjścia do pokazania tekstów polskich, w których te doświadczenia znalazły swoją literacką realizację.
3. Emocje i ich natężenie w IV Trenie Kochanowskiego („Zgwałciła niepobożna Śmierci….)
4. Interpretacja fragmentów tekstów Różewicza i Iwasiów pod względem emocji wyrażanych w tekstach, sposobach ich artykulacji. Próba porównania pisania „kobiecego” i „męskiego”.
5. Dyskusja na temat kwestii sposobów literackiego pokazywania doświadczenia śmierci.