Prof. Ewa Jaskóła från Uniwersytet Śląski

Titel: Wiersz zagadka: O tamtej… Stanisława Balińskiego