prof. em. Birgitta Englund Dimitrova

"Att intervjua och tolka en superstjärna - problem och strategier. (Analys av en TV-intervju med Alla Pugatjova)"

----

Kan räknas som "Allmän föreläsning" för kurser med detta obligatorium!