1917-2017 Lär dig mer om Ryssland!

 

Prof. Per-Arne Bodin

Ryssland: ett nytt årtusende.

Alla intresserade välkomna!