Michael Sohlman - ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, tidigare VD för Nobelstiftelsen, och med flera andra seniora poster bakom sig - kommer och föreläser på temat "Ryssland och Norden".

Föredraget äger rum 18.00 i Hörsal 9, Stockholms Universitet (Blå husen). 

Föredraget kommer att kosta 50:- och medlemskap i Slaviska Föreningen ingår. För dem som redan är medlemmar är föredraget kostnadsfritt. Betalning kan ske kontant på plats eller efter anmälan på vår hemsida: https://slaviska.wordpress.com/bli-medlem/

Arrangemang: Slaviska föreningen