Allmän föreläsning:

Helena Leheckova

Tjeckiska - "en nöt att knäcka" eller "lätt som en plätt”?