Doc. Susanna Witt:

Presentation av pågående forskningsprojekt: "Gränssnittet med det främmande: den 'sovjetiska översättningsskolan', kalla kriget och världslitteraturen"