1917-2017 Lär dig mer om Ryssland!

 

Prof. Per-Arne Bodin

Den sovjetiska kulturen: Från socialistisk realism till glasnost.

Alla intresserade välkomna!