1917-2017 Lär dig mer om Ryssland!

 

Prof. Per-Arne Bodin

Den ryska kulturen på tröskeln till revolutionen. Från realism till avantgarde.

Alla intresserade välkomna!