Öppen föreläsning: Torgny Hinnemo

Revolutionsåret 1917 sett ur 1991 och 2017 års perspektiv

----

Torgny Hinnemo. Bild: Danne Eriksson
Torgny Hinnemo. Bild: Danne Eriksson

Under 1917, det mest mytomspunna året i Rysslands historia upplevde landet två omvälvningar som båda kallas revolutioner. Det följdes av 75 år då imperiet blev en supermakt under namnet Sovjetunionen. När den kollapsade i början av 1990-talet ville en del människor se Sovjetperioden som en parentes i den ryska historien medan andra kände stolthet över åtminstone vissa element. Revolutionsåret 1917 och upplösningsåret 1991 utgör de dramatiska höjdpunkterna i två olika processer i Rysslands historia. Det som inföll mellan dem – Sovjetunionen – kan bara förstås i ljuset av båda.

För journalisten Torgny Hinnemo blev universitetsstudierna början till femtio års resande i samtliga Sovjetrepubliker och de självständiga stater som kom i deras ställe. Under åren kring Sovjetunionens upplösning var han Svenska Dagbladets korrespondent i Moskva. 1998-2008 blev han den siste innehavaren av tjänsten som fristående Sovjet/Rysslandsexpert inom UD som inrättats i samband med andra världskriget.

Torgny Hinnemos blogg "Mellan Minsk och Samarkand"

----

Öppen föreläsning! Alla intresserade välkomna!