Allmän föreläsning:

Elisabeth Löfstrand

Smolenskarkivet - ett pussel med 1000 bitar