1917-2017 Lär dig mer om Ryssland!

 

Doc. Elisabeth Löfstrand

1800-talet: modernisering och arvet från det förflutna. Livegenskapen upphävs. Revolutionsrörelserna kring sekelskiftet 1900. 

Alla intresserade välkomna!