Titel: Konflikten i Donbass: en analys av massmedier
Författare: Viktor Hedlund
Handledare: Ludmila Pöppel
Examinator: Anna Ljunggren