1917-2017 Lär dig mer om Ryssland!

 

Doc. Elisabeth Löfstrand

Stora oredan. Tsar Aleksej Michajlovitj och hans tid. Peter den store: europeisering och envälde. Katarina den stora.

Alla intresserade välkomna!