1917-2017 Lär dig mer om Ryssland!

 

Doc. Elisabeth Löfstrand

Furstendömet Novgorod. Ivan den förskräcklige. Kampen om herraväldet i Baltikum.

Alla intresserade välkomna!