Nadezjda Zorikhina Nilsson (Stockholms universitet)

"Svenska sammansatta prepositioner och deras ryska motsvarigheter: svenskans OVANPÅ och ryskans POVERCH" 

Föredraget hölls på svenska.