Allmän föreläsning

Språk: engelska

Karolina Szymaniak
Reading Yiddish Women Writers: Between Modernism and Contemporary Feminist Studies

Karolina Szymaniak är litteraturvetare, forskare, översättare, jiddischlärare, f.d. chefredaktör för ”Cwiszn”, den enda polska tidskriften om jiddischkultur, adjunkt vid Judiska Historiska Institutet i Warszawa och Wroclaws Universitet. 
En av hennes viktiga böcker handlar om Warszawas jiddischavantgard. För sin bok om Rachela Auerbach (2015) fick Szymaniak en av Polens viktigaste priser för historiska böcker (Nagroda Polityki).

Med stöd från Vänföreningen för Museet de polska judarnas historia POLIN och Stockholms stad Kulturförvaltningen