Prof. Per Ambrosiani (Umeå)

”Paleografi och ortografi i tidiga tryckta kyrkslaviska böcker”.