My Svensson

Drömmen om ett nytt hem: förorten i polsk film och litteratur 1969-2008

----

My Svensson är lärare vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala universitet. Hon disputerade 2015 på en avhandling med titeln ’A Machine for Living’. Urban Domesticity in Polish Literature and Cinema 1969–2008. Avhandlingen studerar den kulturella våg som uppstod i Polen kring år 2000. Den gemensamma nämnaren för verken i denna våg är platsen där de utspelas: blokowiska, betongförorterna – en rest från det forna kommunistsystemet. Numera sysslar My Svensson med polsk film och litteratur, bland annat reseskildringar, kulturutbyten samt rumsliga aspekter av litteratur och film.

My Svensson kommer att presentera sin studie av det urbana hemmet i polsk film och litteratur. Hon ska skissa de idéhistoriska bakgrunderna till idén om hemmet och staden och sammanfatta vad hennes analyser ledde fram till samt göra lite mer ingående analyser av några av de undersökta verken, bl.a. Krzysztof Kieślowskis Dekalog.