Jan Erik Walter kommer till oss för ett seminarium som är öppet för alla intresserade. Han kommer att prata om sin syn på och erfarenheter av språkinlärning. Han kommer även att prata om sin bok Rysk grammatik som presenterar den ryska grammatiken på ett sätt som skiljer sig från det vanliga. Jan Erik Walter är troligen för de flesta mest känd för sitt arbete på Försvarets tolkskola i Uppsala där han under många år satte sin prägel på verksamheten. Seminariet avslutas med frågor och en öppen diskussion om språkinlärning.

Läs mer om Jan Erik Walter…

----

Kan räknas som "Allmän föreläsning" för studenter på kurser som har detta obligatorium i kursplanen.