Allmän föreläsning

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Katolska universitetet i Lublin)

The political and religious culture of Polish-Lithuanian Commonwealth: The reception of John Barclays (1582-1621) writings

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee är professor vid Katolska universistetet i Lublin och innehar lärostolen för äldre polsk litteratur. Hon är en av de ledande litteraturvetarna i Polen som specialiserar sig på tidig modernitet och särskilt polsk barocklitteratur.
Hon är ledamot av Polska Vitterhetsakademin (Polska akademia Umiejętności, PAU) och chefredaktör för tidskriften Roczniki humanistyczne (”Humanistisk årsbok”) 

Hon har skrivit bl.a. om religiositet och erotik i barocktexter, om frågor rörande humanismens antropologi och epokens teologiska motsättningar. Hon är också specialist på polsk-engelska(-skotska) kulturella relationer under 1600-och 1700-talet. 
Hon deltar aktivt i metoddiskussioner rörande forskning om äldre litteratur.