Henryk Sienkiewicz: historiska berättelsens makt

Mini-konferens med anledning av högtidligthållandet av100-årsminnet av Henryk Sienkiewiczs bortgång organiserad i samverkan med Polska ambassaden

Varför läsa Henryk Sienkiewicz historiska romaner idag?
Hur kan man läsa Sienkiewicz i Sverige? Vad är historisk roman?

Mini-konferensen informerar om ny forskning kring Henryk Sienkiewicz verk och tar upp frågor som kan vara intressanta för läsare i Sverige.