Mirosława Hanusiewicz-Lavallee är professor vid Katolska universistetet i Lublin och innehar lärostolen för äldre polsk litteratur.

Hon är en av de ledande litteraturvetarna i Polen som specialiserar sig på tidig modernitet och särskilt polsk barocklitteratur.

Hon är ledamot av Polska Vitterhetsakademin (Polska akademia Umiejętności, PAU) och chefredaktör för tidskriften Roczniki humanistyczne (”Humanistisk årsbok”) 
 

Hon har skrivit bl.a. om religiositet och erotik i barocktexter, om frågor rörande humanismens antropologi och epokens teologiska motsättningar. Hon är också specialist på polsk-engelska(-skotska) kulturella relationer under 1600-och 1700-talet. 
Hon deltar aktivt i metoddiskussioner rörande forskning om äldre litteratur. 
 

Under hennes besök i Stockholm kommer professor Hanusiewicz-Lavalle att hålla två föreläsningar:

 

Tisdag 25/10 kl 16-18, K-rummet E439

Respublica Septentrionalis an Meridionalis? The Culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Her Dialogue with Europe

 

Under seminariet kommer Prof. Hanusiewicz-Lavallee att presentera ett projekt med många arbeten baserade på nytolkningar och ny källforskning samlade i två volymen som hon har redigerat. De utgör en inledande ”översiktdel” av ett pågående forskningsprogram ”Det Polsk-litauiska samväldets kultur i kontakt med Europa. Värdenas hermeneutik”, planerat i 12 band. Programmet har utvecklats vid Institutet "Artes liberales" (Warszawa universitet) och finansieras med medel ur Polska nationella fonden för humanistisk forskning.
 

Språk: engelska

 

Torsdag 27/10 kl. 12-14, rum E497 

The political and religious culture of Polish-Lithuanian Commonwealth: The reception of John Barclays (1582-1621) writings

 

Språk: engelska

 

Prof. Hanusiewicz Lavallee deltar dessutom i mini-konferensen:

Henryk Sienkiewicz: den historiska berättelsens makt

Onsdag. 26/10 kl. 16-19, Se: Evenemang 

Språk: svenska och polska