Titel: Słownik gramatyczny języka polskiego w wersji on-line
[Nätbaserat grammatiskt lexikon över polska språket.]

Språk: polska

Prof. Włodzimierz Gruszczyński - professor i polska språket vid Universitetet SWPS i Warszawa och docent i humaniora.

https://www.ijp-pan.krakow.pl/nasi-pracownicy/profesorowie-nadzwyczajni-z-tytulem-naukowym/prof-dr-hab-wlodzimierz-gruszczynski

Forskar inom modern och äldre polska. Huvudsakliga forskningsintressen är polska språket historia och dess utveckling samt gamla och moderna ordböcker och lexikon. Han är författare och medförfattare till många vetenskapliga publikationer, ordböcker, böcker, skolböcker, tidningsartiklar och radioprogram.

Gruszczyński har studerat polonistik vid Warszawa universitetet. Han var verksam vid Journalistinstitutet vid Institutionen för journalistik och statsvetenskap mellan 1978 och 2010. Arbetar sedan 2006 vid Institutionen för socialpsykologi i Warszawa, där han undervisar i polska språket och språkantropologi. Han har även undervisat i polska som främmande språk, i översättning av utländska texter till korrekt och lättförståelig polska och i hur man använder sig av olika ordböcker. På 80- och 90-talet arbetade han som lärare i polska vid universiteten i Bukarest, Uppsala och Stockholm.

Gruszczyński studerar polska språket både ur ett formellt lingvistiskt perspektiv (han är medförfattare till bland annat det nätbaserade Grammatiskt lexikon över polska språket sgjp.pl) och ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Sedan några år tillbaka är han ledare för en grupp forskare som förbereder ”Lexikon över 1600- och 1700-talspolska”. Han studerar även ordförrådet under den här perioden och förbereder en monografi om den polska lexikografins historia samt ordböckernas sociala och kulturella roll i det gamla polska samhället. Han har också varit ledare för ett forskningsprojekt vars syfte var att avgöra vad det är som påverkar textens svårighetsgrad, och att skapa ett verktyg som gör det möjligt att bedöma textens svårighetsgrad (http://jasnopis.pl).