Prof. Włodzimierz Gruszczyński (Universitetet SWPS i Warszawa) och Dr hab. Ewa Gruszczyńska (Warszawas universitet)

Seminariet kommer att bestå av två delar. Språk: polska.

Titel:
Del 1
Włodzimierz Gruszczyński: Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku oraz korpus tekstów polskich XVII i XVIII wieku 
[Elektronisk ordbok över polska språket på 1600- och 1700-talet samt en korpus med polska texter från 1600- och 1700-talet]  
Del 2
Ewa Gruszczyńska: Szwedzko-polski i polsko-szwedzki korpus równoległy do badań przekładoznawczych i językoznawczych 
[Svensk-polsk och polsk-svensk parallellkorpus för studier i översättning och språkvetenskap] 

Prof. Włodzimierz Gruszczyński - professor i polska språket vid Universitetet SWPS i Warszawa och docent i humaniora. 

https://www.ijp-pan.krakow.pl/nasi-pracownicy/profesorowie-nadzwyczajni-z-tytulem-naukowym/prof-dr-hab-wlodzimierz-gruszczynski

Forskar inom modern och äldre polska. Huvudsakliga forskningsintressen är polska språket historia och dess utveckling samt gamla och moderna ordböcker och lexikon. Han är författare och medförfattare till många vetenskapliga publikationer, ordböcker, böcker, skolböcker, tidningsartiklar och radioprogram.
Länk till cv
Gruszczyński har studerat polonistik vid Warszawa universitetet. Han var verksam vid Journalistinstitutet vid Institutionen för journalistik och statsvetenskap mellan 1978 och 2010. Arbetar sedan 2006 vid Institutionen för socialpsykologi i Warszawa, där han undervisar i polska språket och språkantropologi. Han har även undervisat i polska som främmande språk, i översättning av utländska texter till korrekt och lättförståelig polska och i hur man använder sig av olika ordböcker. På 80- och 90-talet arbetade han som lärare i polska vid universiteten i Bukarest, Uppsala och Stockholm.
Gruszczyński studerar polska språket både ur ett formellt lingvistiskt perspektiv (han är medförfattare till bland annat det nätbaserade Grammatiskt lexikon över polska språket sgjp.pl) och ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Sedan några år tillbaka är han ledare för en grupp forskare som förbereder ”Lexikon över 1600- och 1700-talspolska”. Han studerar även ordförrådet under den här perioden och förbereder en monografi om den polska lexikografins historia samt ordböckernas sociala och kulturella roll i det gamla polska samhället. Han har också varit ledare för ett forskningsprojekt vars syfte var att avgöra vad det är som påverkar textens svårighetsgrad, och att skapa ett verktyg som gör det möjligt att bedöma textens svårighetsgrad (http://jasnopis.pl). 

Dr hab. Ewa Gruszczyńska - prefekt för Institutet för tillämpad lingvistik, Warszawas universitet. 
http://www.ils.uw.edu.pl/index.php?id=170
http://www.ils.uw.edu.pl/index.php?id=384

Har studerat polonistik vid Warszawas universitet. Åren 1995–2001 deltog hon i det internationella projektet ”Translation and Interpreting – a Meeting between Languages and Cultures” vid Stockholms universitet och Uppsala universitetet. Projektet resulterade i boken Linguistic Images of Emotions in Translation from Polish into Swedish. 


Ewa Gruszczyńska disputerade 2001 i slaviska språk med en avhandling under handledning av prof. Sven Gustavsson vid Uppsala universitetet. Åren 1997–2001 arbetade hon vid Institutet för journalistik vid Warszawas universitet. Sedan 2002 är hon verksam som prefekt för Institutet för tillämpad lingvistik vid Warszawas universitet, där hon numera undervisar i polska språkets kultur, stilistik, översättningvetenskap, översättning från svenska till polska samt leder magister- och doktorandseminarier. Docent sedan 2013. Ewa Gruszczyńskas forskning och didaktiska arbete är kopplat till översättningsproblematik och det polska och svenska språket. År 2014 grundade hon en avdelning för forskning inom de nordiska språken. https://www.ils.uw.edu.pl/index.php?id=1002. Här arbetar man med att skapa en svensk-polsk och polsk-svensk parallellkorpus med samtida litterära texter. Denna korpus kan användas i forskning om översättning på de båda språken. Boken Polskspråkiga parallellkorpusar (Warszawa 2016) som Ewa Gruszczyńska har sammanställt behandlar denna problematik. Ett år tidigare publicerades hennes bok Svensk-polska kontakter genom översättning (Warszawa 2015).  

I år lanserade hon de första studierna vid Warszawas universitet om svensk historia, litteratur och språk, vilka bedrivs under hennes ledning. Hon har även översatt bland annat Sven Delblancs roman Gunnar Emmanuel, August Strindbergs Sagor och Hjalmar Söderbergs Doktor Glas.