Mala Maroko Freund 

Presentation av boken: Mala M. Freund, Det judiska kulturarvet och shtetl 
i Julian Stryjkowskis Azrils dröm i skuggan av förintelsen. Cogere 2016.

Tema: Julian Stryjkowski
Medverkande: Mala Freund, Per-Arne Bodin, Ewa Teodorowicz-Hellman, Maria Zadencka